Privacy

In mijn privacyverklaring geef ik (Caroline Jonkman) u informatie hoe mijn onderneming (Jonkman Kindzorg) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft.

Bekijk de privacyverklaring van Jonkman Kindzorg

Jonkman Kindzorg is aangesloten bij Solopartners, de branchevereniging voor zzp’ers in de zorg. Jonkman Kindzorg voldoet aan de klachtenregeling volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Jeugdwet. Bekijk het certificaat van Jonkman Kindzorg. Op de website van de branchevereniging vindt u verdere informatie over mijn onderneming.

Heeft u vragen of klachten?
Dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 06 2234 9677
E-mail: info@jonkmankindzorg.nl