Aanbod kindzorg

Persoonlijk zorgteam

Jonkman Kindzorg is opgericht door Caroline Jonkman met als doel ouders van een ziek kind te ontzorgen. Deze zorg kan zij niet in haar eentje leveren daarom werkt Jonkman Kindzorg samen met een zelf opgezet en zelfsturend team van zelfstandige zorgaanbieders.
Als de zorgvraag groot is, zoekt Jonkman Kindzorg naar oplossingen in de vorm van samenwerkingsverbanden met thuiszorgorganisaties en/of andere zelfstandige ondernemers in de zorg. Dit heeft als resultaat dat cliënten bij Jonkman Kindzorg kunnen rekenen op kwaliteit, continuïteit en een persoonlijke aanpak. Daarbij wordt altijd gekeken of de cliënt zijn of haar zelfredzaamheid terug kan krijgen.

Zodra de zorgvraag duidelijk is en een zorgplan is opgesteld, onderhoudt Jonkman Kindzorg korte, directe lijnen met uw huisarts, specialist en/of de kinderarts.

Advies op maat

Waar heeft u als cliënt of mantelzorger behoefte aan? Wilt u graag advies over een specifieke situatie? Is het nodig om een zorgvraag te beoordelen en uit te voeren? Jonkman Pijnzorg/Kindzorg biedt graag de nodige ondersteuning en zorg in uw (thuis)situatie.

Pijnzorg in de vorm van kindzorg

Een belangrijke doelgroep voor Jonkman Pijnzorg zijn cliënten met pijn in de thuissituatie. Dit kunnen ook kinderen zijn met onbegrepen pijnklachten.

U kunt zich als patiënt of verzorgende in zo’n situatie behoorlijk machteloos voelen.

Door het toepassen van pijnanamnese en niet-medicamenteuze handelingen bij een kind of oudere bepaalt Jonkman Kindzorg/Pijnzorg samen met u de beste oplossing. Dat kan zijn begeleiding in het leren omgaan met pijn of leren omgaan met een TENS-apparaat. Door inzicht te krijgen in de pijn, kunt u weer zelf de regie nemen en beter leren omgaan met pijn.

 

 

 

 

Lees hier meer over de bekostiging van een zelfstandige zorgaanbieder in de thuiszorg.

Jonkman Kindzorg is lid van Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) en aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Specialistische zorg aan huis

Voor elke doelgroep kan Jonkman Kindzorg zorg aan huis leveren. U kunt bij Jonkman Kindzorg terecht voor specialistische zorg aan huis, bijvoorbeeld na een operatie, als er behoefte is aan wondbehandeling en/of een infuus met antibiotica c.q. voeding. Ook als u een kind heeft met een trachea canule en eventueel beademingsproblematiek bent u bij Jonkman Kindzorg aan het juiste adres.

Palliatieve & terminale zorg

Als u te horen heeft gekregen dat u of een van uw dierbaren een levensbedreigende of levensbekortende aandoening heeft, breekt een moeilijke tijd aan waarin u te maken krijgt met palliatieve of terminale zorg. Jonkman Kindzorg heeft veel ervaring met het bieden van deze bijzondere vormen van zorg.

Palliatieve zorg is nodig vanaf het moment van diagnose tot aan overlijden. Het doel ervan is om de cliënt een zo lang mogelijk leven te geven met een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit. De eigen wensen en keuzes van de cliënt staan centraal, net als het voorkomen van ongemakken en het verlichten van klachten.
Terminale zorg is de zorg voor cliënten met een korte levensverwachting. Het doel hiervan is om pijn en ongemakken zo goed mogelijk te verlichten, steun te bieden en maatregelen te treffen om de laatste levensfase van de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

Download hier de flyer van het Pal-lief team

flyer Pal-lief team 2018_2